Vision Symposium / Látás Szimpózium

The Hungarian Vision Symposium is held annually for almost 25 years, being recently hosted at Central European University. It's aim is to bring together colleagues working in the field of vision, discussing topics ranging from mechanisms of the human and animal visual system to the modeling and research of cognitive and neural processing of biological information in a broader sense. The Symposium provides an excellent opportunity for participants to hear world-class talks and to get acquainted with researchers in the field of vision from home and abroad.
 
A Magyar Látás Szimpózium közel 25 éve rendszeresen megrendezésre kerülő hazai esemény, melynek házigazdája 2018-ban a Central European University volt. Célja hogy fórumot nyújtson minden kollégának, aki érdeklődik az emberi és állati látórendszerek működése, illetve tágabb értelemben, a biológiai információ feldolgozáshoz kapcsolódó neurális és kognitív folyamatok kutatása és modellezése iránt. A szimpózium kiváló lehetőséget nyújt a hallgatóság számára nemzetközi szintű előadásokon való részvételre és személyes kontaktust teremtésére a szakma hazai és külföldi képviselőivel.

More info (in Hungarian) / További információ